ورود 12 August
خروج 13 August

از اقامت جهت کار&تعطیلات در استانبول لذت ببرید.

پیشنهاد ویژه در پکیج های هتل واو

مرکز Convention Center هتل wow استانبولشامل پکیج کاری برای بازدیدهای شما از مرکز نمایشگاهی CNR، مرکز نمایشگاه های استانبول و مرکز تجاری دنیا می باشد. برنامه های ویژه و پیشنهادهای ویژه برای اقامت در اخر هفته را کشف کنید.