ورود 12 August
خروج 13 August

به مرکز کنگره WOW خوش آمدید

بزرگترین محل و اقامتگاه برگزاری جلسه در استانبول

مرکز کنگره WOW شامل برنامه هایی از جمله کنگره های ملی و بین المللی، جلسات شرکت، معرفی محصولات، جلسات شعبه، نمایشگاه و عروسی در هتل WOW ایرپورت 4 ستاره و هتل WOW استانبول 5 ستاره می باشد.

مرکز کنگره WOW یکی از بزرگترین محل و اقامتگاه برگزاری جلسه می باشد. این مرکز تجاری درست در کنار فرودگاه آتاترک استانبول و مرکز تجارت دنیا در استانبول، مرکز نمایشگاه استانبول و مرکز نمایشگاه cnr expo قرار گرفته است. مرکز کنگره WOW علاوه بر حجم فیزیکی در زمینه کنگره، جلسه، جشن و برنامه های متفاوت دارای اکیپ مجرب و ماهر می باشد.

ویژگی مرکز کنگره WOW

با ارزشترین و گرانبهاترین سالن های ترکیه

ساختار فنی، تعداد سالن، ظرفیت اقامت فوق العاده و موقعیت مناسب در مرکز کنگره WOW برای صاحبان سازمان مزایای بسیاری ارائه می شود.

محوطه جلسه مرکز کنگره WOW به مساحت 6.500 مترمربع، شامل 16 سالن جلسه با ظرفیت 6500 نفر و تعداد 635 اتاق یکی از بزرگترین مراکز جلسه دارای اقامتگاه می باشد. این مرکز از دو بلوک تشکیل شده است.

در بلوک A، سالن سفیر، بزرگترین سالن جلسه در استانبول با مساحت 3108 متر مربع و آرتمیس، زئوس، کیپس، بابل، اسکندریه و سالن های رادوس وجود دارد.

بلوک الف مرکز کنگره WOW

بزرگترین در استانبول!

در مرکز کنگره WOW سالن صفیر که یکی از بزرگترین سالن های استانبول می باشد که با 3108 مترمربع مساحت برای "اهداف بزرگ" طراحی شده است.

بلوک ب مرکز کنگره WOW

تمایزها را کشف کن!

سالن یاقوت با 1177 مترمربع مساحت در مرکز کنگره WOWریکی از بزرگترین سالن های موجود در بلوک ب قابل تقسیم به 3 قسمت می باشد. سالن یاقوت که دومین و بزرگترین سالن هتل می باشد، برای اولین بار در ترکیه دارای سیستم توربین همراه تلسکوپی می باشد که طی کمتر از 5 دقیقه به صورت خودکار قابل باز و بسته شدن می باشد.