ورود 12 August
خروج 13 August

اقامت در فرودگاه استانبول

خدمات و آسایش لحظات خوشی را برای شما ایجاد خواهد کرد

هتل wow ایرپورت درست در وسط مراکز تجاری و نمایشگاهی و در نزدیکی فرودگاه آتاترک قرار گرفته است. این هتل با 360 اتاق استاندارد بازسازی شده و خدمات با کیفیت رضایت میهمانان را جلب می کند و خدمات ارائه می نماید.

هتل wow ایرپورت با سالن کنگره غول آسای خود میزبان جلسه و برنامه های شما در استانبول می باشد. این هتل برای میهمانانی که در نزدیکی فرودگاه آتاترک به دنبال محلی برای اقامت هستند، گزینه های مختلف با کیفیت و آرامش جهت اقامت ارائه می نماید.

اتاق استاندارد

دسترسی به کلیه مراکز استانبول با ایستگاه مترو در حیاط هتل واو ایرپورت اتاق های ارتباطی بزرگ برای اقامت خانواده گزینه…