ورود
06
July
خروج
7
July

هتل انتخاب کن

More Menu

مرکز همایش و کنگره – بلوک ب

تمایزها را کشف کنید!

مرکز همایش و کنگره WOW در بلوک ب واقع شده است. بزرگترین سالن بلوک ب به مساحت 1.098 مترمربع سالن یاقوت است که قابل تقسیم به 3 قسمت می باشد. سالن یاقوت در عین حال دومین و بزرگترین سالن این مجموعه بوده که برای اولین بار در ترکیه دارای سیستم جایگاه سیار تلسکوپی با قابلیت باز شدن به صورت خودکار می باشد.

بقیه را بخوان کمتر بخوان

ویژگی سالن بلوک ب

طبقه همکف

سالن یاقوت

  • سیستم جاییگاه سیار تلسکوپی با قابلیت باز و بسته شدن
  • 1.098 مترمربع به صورت بدون ستون
  • قابلیت تقسیم با جداکننده ها دارای عایق صوتی تا 51 دسی بل
  • ارتفاع سقف 6.7 متر
  • دارای لابی به مساحت 385 مترمربع
بقیه را بخوان کمتر بخوان

ویژگی ها

درب ورود لوازم به سالن یاقوت

درب هایی به ابعاد 3.98 مترمربع که امکان جابجایی لوازم و تجهیزات مورد نیاز به سالن یاقوت را می دهد.

درب های دارای چشمی جهت ورود به قسمت استراحتگاه سالن یاقوت

3 درب ورود جداگانه به ابعاد عرض 3.95 متر × 2.50 متر

 

درب ورود به قسمت استراحتگاه سالن یاقوت

3 درب ورود جداگانه به ابعاد عرض 4.70 متر × 2.20 متر جهت ورود از قسمت استراحتگاه به سالن

دسترسی به بلوک ب مرکز کنگره و همایشه WOW

ورود به کلیه سالن ها از 3 درب چشمی انجام می شود. از پارکینگ سرپوشیده نیز با استفاده از پلکان امکان دستری به سالن ها وجود دارد. 

Ground Floor

اتاق
محوطه
مترمربع
ارتفاع
عرض
طول
صحنه
درجه
سیستم U
جشن
کوکتیل
Prolonje
اتاق Yakut
موقعیت طبقه موقعیت طبقه
محوطه A+B+C
مترمربع 1.098
ارتفاع 6,7
عرض 27,8
طول 39,5
صحنه 1200
درجه 756
سیستم U 165
جشن 750
کوکتیل 1000
Prolonje 800

به اول برگرد