ورود
24
August
خروج
25
August

هتل انتخاب کن

More Menu
اسکندریه

بلوک الف

زئوس

بلوک الف

آرتمیس

بلوک الف

180 m 2
 • ویژگی تقسیم به 3 قسمت
 • ویژگی تقسیم با جداکننده های ضد صوت تا 53 دسی بل
 • ارتفاع سقف تا 4 متر
 • محوطه اجتماع در سالن آرتمیس به مساحت 92 مترمربع
بقیه را بخوان کمتر بخوان

ویژگی ها

 • عرض: 9.6 متر
 • طول: 18,7 متر
 • حداقل ارتفاع: 4 متر
 • حداکثر ارتفاع: 4 متر
 • مساحت: 180 مترمربع
 • محوطه: 92 مترمربع
 • پ: برق
 • ت: خط تلفن-دیتا
مربع
M2
ارتفاع
عرض
طول
آمفی
درجه
شکل U
جشن
کوکتیل
A+B+C
180
4
9,6
18,7
195
120
55
110
100
A
56
4
9,6
5,82
60
30
-
20
-
B
56
4
9,6
5,82
60
30
-
20
-
C
68
4
9,6
7,06
70
30
25
30
-
AB
112
4
9,6
11,64
115
70
30
60
-
BC
124
4
9,6
12,88
115
85
30
60
-

به اول برگرد