19
September
20
September

منوی هتل
تخفیف ویژه جهت رزرواسیون های زودهنگام
تخفیف ویژه جهت رزرواسیون های زودهنگام

تخفیف ویژه اینترنتی!

با رزرواسیون هایی که از وب سایت این هتل انجام می دهید، فرصت های ویژه را از دست ندهید.

فرصت های ویژه تخفیف:

15% تخفیف در هزینه های آشامیدنی&نوشیدنی

ورود زودتر از موقع و خروج دیرتر از موقع (15:00) – با توجه به مساعد بودن هتل امکان پذیر می باشد.

کودکان 0-12 سال که همراه با خانواده خود در یک اتاق اقامت می کنند، رایگان خواهند بود.

بقیه را بخوان کمتر بخوان

به اول برگرد